Business Owner
Settings
คู่มือการใช้งานแถบตั้งค่า
การตั้งค่า มีไว้สำหรับปริ้น QR CODE ของทางร้านเป็นหลัก โดยจะแบ่งหลักๆเป็น 4 ปุ่ม คือ Reward's QR Coupon's QR Standee และ A4 Standee
1. ไปที่ Tab ตั้งค่า
longdo_cards
2. แสดงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการ์ดดังนี้
2.1 ส่วนของ ABOUT จะแสดงหมายเลขการ์ด รหัสของการ์ด และ เครดิตของบัตรในการสมัครการ์ดครั้งแรกจะมี 500 เครดิต
longdo_cards
2.2 ส่วนของ STAFF จะแสดงชื่อผู้ที่เป็นเจ้าของการ์ด โดยจะแบ่งหน้าความสำคัญในการจัดการการ์ดออกเป็น 3 Role ได้แก่
  • MANAGER สามารถจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการ์ดนั้นได้ , เพิ่ม/ลบ staff ได้ และ เปลี่ยนสิทธิ์ staff ได้
  • Cashier สามารถจัดการกิจกรรม Tab member กับ transaction ของการ์ดที่สิทธิ์เข้าถึงได้เท่านั้น
  • LogViewer สามารถจัดการกิจกรรม Tab transaction ของการ์ดที่สิทธิ์เข้าถึงได้เท่านั้น
longdo_cards
2.3 ส่วนของ QR CODE สามารถจัดพิมพ์เพื่อนำไปใช้ได้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ Reward's QR Coupon's QR Standee และ A4 Standee
longdo_cards
2.3.1 Reward's QR เอกสารสำหรับให้ลูกค้าสแกน QR เพื่อใช้แต้มแลกรางวัล
longdo_cards
2.3.2 Coupon's QR เอกสารสำหรับให้ลูกค้าสแกน QR เพื่อใช้คูปอง
longdo_cards
2.3.3 Standee เอกสารสำหรับให้ลูกค้าสแกน QR เพื่อสมัครสมาชิกของทางร้าน
longdo_cards
2.3.4 A4 Standee เอกสารสำหรับให้ลูกค้าสแกน QR เพื่อสมัครสมาชิกของทางร้าน
longdo_cards
กลับหน้าแรก