Business Owner
Create ticket
คู่มือการใช้งานแถบตั๋ว
ตั๋วแต้ม คือ แต้มที่ทางร้านสร้างขึ้น และมอบให้สมาชิกผ่านทาง Longdo Cards App ตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด เพื่อให้สมาชิกสะสมแต้ม และนำแต้มมาแลกสินค้า/ รางวัล กับทางร้าน
1. ไปที่ Tab ตั๋วแต้ม
longdo_cards
2. คลิกปุ่ม longdo_cards จะแสดงหน้าสร้างตั๋วแต้ม สำหรับกำหนดจำนวนแต้มของตั๋วที่จะสร้าง
longdo_cards
โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ กำหนดพิมพ์ตั๋วแต้ม 24 ตั๋ว หรือ 48 ตั๋ว ในหนึ่งหน้ากระดาษ A4
longdo_cards
longdo_cards
หากต้องการกำหนดจำนวนแต้มเอง กดปุ่ม longdo_cards จะแสดงหน้าแก้ไขแต้ม กำหนดแต้มแล้วบันทึกสามารถกำหนดแต้มเองได้ทุกช่องมีทั้งหมด 8 ช่อง และทำการคลิกปุ่ม Save บันทึกข้อมูล ดังรูป
longdo_cards
3. เลือกจำนวนแต้มที่ต้องการสร้าง แล้วกดยืนยันการสร้างอีกครั้ง หากต้องการยกเลิกการสร้าง กดปุ่ม longdo_cards เพื่อปิดหน้าสร้างตั๋วแต้ม
longdo_cards
4. ตั๋วแต้มที่สร้างเสร็จจะแสดงในรายการตั๋วแต้ม มีการจัดเรียงตามลำดับวันที่สร้างล่าสุด และในหัวข้อ Print date คือจะทำการบันทึกวันที่สั่งพิมพ์ตั๋วแต้มของร้าน ถ้ายังไม่มีการสั่งพิมพ์จะขึ้น - เพื่อให้ทางร้านทราบว่าตั๋วแต้มที่ทำการสร้างนั้นมีการจัดพิมพ์แล้วหรือยัง
longdo_cards
5. คลิกปุ่ม longdo_cards จะเป็นการพิมพ์ภาพขาวดำ หรือคลิกปุ่ม longdo_cards จะเป็นการพิพม์ภาพสี เพื่อพิมพ์ตั๋วแต้มสำหรับแจกให้สมาชิก ตัวอย่างตั๋วแต้มตามรูป
ขนาดใหญ่ (ตั๋วแต้ม 24 ใบ)
longdo_cards
longdo_cards
ขนาดเล็ก (ตั๋วแต้ม 48 ใบ)
longdo_cards
longdo_cards
ตัวอย่างตั๋วแต้มขนาดเล็กที่ถูกใช้งานแล้ว
longdo_cards
longdo_cards
6. ยกเลิกรายการตั๋วแต้มโดยคลิกปุ่ม longdo_cards รายการตั๋วแต้มที่ถูกยกเลิกจะไม่หายไปจากรายการแสดงตั๋วแต้มทั้งหมด
longdo_cards
โดยสามารถคลิกเลือกได้ระหว่าง longdo_cards และ longdo_cards โดยแบ่งได้ดังนี้คือ Point Tickets เป็นร้านค้าที่ลูกค้าสามารถสมัครบัตรได้ผ่านทาง App Longdo Cards ได้ทันที ส่วน Member Tickets ไม่สามารถสมัครผ่าน App Longdo Cards ได้จะต้องเดินทางไปที่ร้านและสมัครเป็นสมาชิกบัตรกับทางร้านโดยตรง
longdo_cards
7. Member Tickets เป็น QR Code สำหรับใช้สมัครสมาชิกร้านค้า ทำการสร้างโดยคลิกปุ่ม longdo_cards จะแสดง popup สำหรับใส่ข้อความหัวข้อ Member Tickets และทำการคลิก Save บันทึกข้อมูล
longdo_cards
longdo_cards
8. คลิกปุ่ม longdo_cards แสดง Member Tickets QR Code สำหรับสมาชิกใหม่ 8 ท่าน
longdo_cards
longdo_cards
9. ยกเลิกรายการ Member Tickets โดยคลิกปุ่ม longdo_cards รายการ Member Tickets ที่ถูกยกเลิกจะไม่หายไปจากรายการแสดง Member Tickets ทั้งหมด
longdo_cards
10. ทำการเลือกดูเฉพาะรายการตั๋วแต้มที่ยังใช้งานได้ โดยคลิก longdo_cards เพื่อปิดรายการตั๋วแต้มที่ยกเลิกออกจากรายการทั้งหมด
longdo_cards
หมายเหตุ : กรณีเปิดดูตั๋วแต้มในเว็บไซต์ http://merchant.longdo.com/ ตั๋วที่ถูกใช้แล้วสีจะจางลง เพื่อบอกให้ทราบว่าตั๋วแต้มใบถูกใช้งานไปแล้ว
กลับหน้าแรก