Business Owner
Create Prize
คู่มือการใช้งานแถบของรางวัล
รางวัลที่สร้างจะแสดงให้สมาชิกเห็นใน Longdo Cards App โดยต้องนำแต้มที่ทำการสะสมไว้มาแลกบริการต่างๆของทางร้านนั้นๆ
1. ไปที่ Tab ของรางวัล
longdo_cards
2. คลิกปุ่ม longdo_cards จะแสดงหน้าสำหรับใส่รายละเอียดสินค้า/รางวัล แล้วคลิกปุ่ม Save บันทึกข้อมูลตามรูป
longdo_cards
longdo_cards
longdo_cards
3. รายการของรางวัลตัวหนังสือสีเทา คือ รายการที่หมดอายุแล้ว และจะไม่แสดงให้สมาชิกเห็นใน Longdo Cards App
longdo_cards
4. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้า/รางวัล คลิกปุ่ม longdo_cards เมื่อแก้ไขเสร็จคลิกปุ่ม Save บันทึกข้อมูล
longdo_cards
5. ในกรณีที่รายการของรางวัลมีจำนวนมาก สามารถ Favorite รายการที่มีสมาชิกแลกบ่อยได้ โดยกดไอคอน longdo_cards ของรางวัลที่ถูก Favorite จะแสดงอยู่ด้านบนสุดของรายการ
longdo_cards
6. คลิกไอคอน longdo_cards หากต้องการลบของรางวัล
longdo_cards
หมายเหตุ : เมื่อทำการลบรายการของรางวัลออกจากหน้า Longdo Cards App ระบบจะยังคงจัดเก็บประวัติรายการของรางวัลที่ถูกลบออกไป โดยจะไม่นำมาแสดงในหน้า Longdo Cards App
กลับหน้าแรก