Business Owner
Coupons
คู่มือการใช้งานแถบคูปอง
คูปองแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) คูปองทั่วไป เมื่อสร้างคูปองใหม่คูปองนั้นจะทำการส่งให้สมาชิกทุกคน โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาส่งคูปองนั้นๆได้
2) คูปองวันเกิด ระบบแจกคูปองให้แก่สมาชิกในเดือนเกิดโดยอัตโนมัติ เช่น โอกาสครบรอบการเปิดร้าน 3 เดือน สมาชิกที่เกิดภายในเดือนเมษายนจะได้รับคูปองวันเกิดฟรีท่านละ 1 ใบ เป็นต้น
3) คูปองต้อนรับสมาชิกใหม่ สมาชิกได้รับคูปองเมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรก กล่าวคือสมาชิกเก่าจะไม่ได้รับคูปองนี้
4) คูปองของขวัญ สำหรับกรณีที่ต้องการส่งให้อย่างมีเงื่อนไข เมื่อสร้างจะไม่ส่งให้สมาชิกโดยอัตโนมัติสามารถส่งได้โดยกำหนดผู้รับเท่านั้น
การสร้างคูปอง
1. ไปที่ Tab คูปอง
longdo_cards
2. คลิกปุ่ม longdo_cards เพื่อสร้างคูปองใหม่ โดยจะขึ้นกล่องข้อความใส่รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆของคูปอง
longdo_cards
3. เลือกประเภทคูปอง
longdo_cards
4. เลือกรูปสำหรับสร้างคูปอง โดยใช้รูปภาพจากระบบหรือสามารถอัพโหลดรูปภาพเองได้
longdo_cards
5. สามารถดาวน์โหลด template เพื่อออกแบบรูปภาพคูปองตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ด้วยตนเอง
longdo_cards
6. ใส่ลายละเอียดของคูปองและกำหนดช่วงเวลาที่สามารถใช้คูปองได้
longdo_cards
7. กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
7.1. กำหนดช่วงเวลาที่จะคูปองอัตโนมัติ เช่น ส่งคูปองก่อนช่วงเวลาที่สามารถใช้คูปอง และช่วงเดือนเกิดสำหรับคูปองวันเกิด
7.2. วันที่สามารถใช้งานคูปองได้เบื้องต้นกำหนดให้ใช้งานได้ทุกวัน หากต้องการกำหนดเงื่อนไขให้ใช้คูปองได้เพียงบางวันก็สามารถทำได้ โดยกดเลือกวันที่ต้องการให้ และคลิกปุ่ม Save บันทึกข้อมูล
longdo_cards
longdo_cards
8. ทำการยืนยันการบันทึกคูปอง
longdo_cards
9. รายการคูปองใหม่แสดงยังหน้าหลักของแท็บคูปอง โดยคูปอง Active บอกถึงคูปองนั้นยังไม่หมดอายุ
longdo_cards
กลับหน้าแรก