Business Owner
Timeline
การใช้งานแถบโพสต์
การสร้างโพสต์เป็นการส่งข้อความและรูปภาพให้กับสมาชิกบัตรทุกคน เนื้อหาอาจจะเป็นข่าวสารหรือโปรโมชั่น
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ไปที่แถบโพสต์
longdo_cards
2. คลิกปุ่ม longdo_cards เพื่อสร้างโพสต์จะแสดงหน้า สำหรับใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม Save บันทึกข้อมูล
longdo_cards
longdo_cards
longdo_cards
คลิก View เพื่อดูข้อมูลของโพสต์นั้นๆหลังจากทำการโพสต์ข้อความ
logo_longdo_cards
logo_longdo_cards
หากต้องการแก้ไขหรือลบโพสต์สามารถคลิกที่ไอคอน longdo_cards เพื่อทำการลบโพสต์และทำการสร้างโพสต์ใหม่อีกครั้ง
longdo_cards
กลับหน้าแรก