Business Owner
Longdo Cards Manual
การค้นหาและเพิ่มข้อมูลสมาชิก
1. สแกน QR Code จากเครื่องของสมาชิก
ขั้นตอนดังนี้
  • User - เปิด App longdo card -> ระบบ Android เข้าหน้า Account และไปที่หน้า My QR
  • User - เปิด App longdo card -> ระบบ IOS เข้าหน้า Account
  • Merchant - ทำการเลือกบัตรของร้าน เปิดหน้าสแกน QR เพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลสมาชิก
merchant_app
2. ค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์ หรือ เลข Referrer เพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลสมาชิก
merchant_app
merchant_app
3. ค้นหาด้วยการสแกนระบบ NFC
ขั้นตอนดังนี้
  • Merchant - เปิด NFC ที่เครื่อง และนำบัตรพลาสติกของลูกค้ามาสแกน NFC ที่เครื่องมือถือ เพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลสมาชิก
    โดยจะประกอบไปด้วย วันที่เป็นสมาชิกและวันหมดอายุ
4. เพิ่มสมาชิก จะทำได้ทั้ง 3 ขั้นตอนด้านบน และเข้าสู่หน้าข้อมูลสมาชิกจะมีปุ่มให้สมัครสมาชิก ในการเพิ่มสมาชิก Merchant จะต้องใช้เครดิตในการเพิ่มสมาชิก
* กรณีที่เครดิตหมดต้องทำการแจ้งทาง Longdo card เพื่อขอเครติดเพิ่ม
merchant_app
merchant_app
กลับหน้าแรก