Business Owner
Longdo Cards Manual
คู่มือการสร้าง/แก้ไขบัตรสมาชิก
1. เข้าเว็บ http://merchant.longdo.com และ login ด้วยบัญชี Longdo ที่ได้สมัครเป็นร้านค้าไว้แล้ว
longdo_cards
2. สร้างบัตรสมาชิกออนไลน์
2.1. ในการเข้าครั้งแรกระบบจะเห็นหน้าจอสร้างบัตรใหม่ทันที กรอกข้อมูลบัตรสมาชิกดังนี้
  • Name - ชื่อบัตร
  • Category - หมวดหมู่
  • Subscribe in App - สามารถกดสมัครผ่านแอปได้หรือไม่ (ถ้า No ในแอปจะขึ้นว่า 'At Store' ซึ่งลูกค้าจะสมัครได้โดยให้ร้านค้าใช้แอปของร้านค้า หรือทางร้านต้องส่งบัตรเชิญ (ซึ่งประกอบด้วย QR Code ใช้ได้เพียงครั้งเดียว) ให้เท่านั้น)
  • Price - ราคา (ถ้าไม่สามารถสมัครได้ผ่านแอป ไม่จำเป็นต้องกรอก)
  • Greeting message - ข้อความต้อนรับ สำหรับส่งให้สมาชิกใหม่อัตโนมัติ
  • Description - รายละเอียดของบัตร
longdo_cards
2.2. อัพโหลดรูปภาพบัตรที่จะปรากฎบนแอป 3 รูป ประกอบด้วย Card, Cover, Icon ซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมแนะนำดังภาพ และยังสามารถดาวน์โหลดภาพขนาดที่เหมาะสมไปปรับปรุงเองได้โดยกด PSD สำหรับใช้ในโปรแกรม Photoshop หรือ PNG สำหรับโปรแกรมตัดแต่งภาพอื่นๆ
longdo_cards
2.3. ระบุตำแหน่งร้านค้า โดยใช้ OOI ID หรือ TAG ซึ่งสามารถหาตำแหน่งร้านได้จาก http://map.longdo.com
กรณี 1 สาขา ใช้ OOI ID จาก Longdo Map
longdo_cards
กรณีมากกว่า 1 สาขาใช้ TAG และทำการกด Save บันทึกข้อมูล
longdo_cards
หลังจากสร้างบัตรสมาชิกเสร็จสิ้น ทางร้านต้องรอทีมงาน Longdo.com อนุมัติก่อน บัตรจึงจะเผยแพร่ในรายการบัตรออนไลน์ บนแอปพลิเคชั่น Longdo Cards
เมื่อผ่านการอนุมัติจากทีมงานแล้วบัตรจะแสดงบนแอปพลิเคชั่น Longdo Cards ดังภาพ
longdo_cards
แอปพลิเคชั่น Longdo Cards แสดงผลบนมือถือ
longdo_cards
เมื่อต้องการสร้างบัตรใหม่ ให้คลิกที่ปุ่มดังภาพ longdo_cards โดยทำตามขั้นตอนที่ 2
longdo_cards
เมื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตร ให้คลิกที่ไอคอน longdo_cards แก้ไขข้อมูลต่างๆ และทำการกด Save บันทึกข้อมูลที่ทำการแก้ไข
longdo_cards
longdo_cards
longdo_cards
กลับหน้าแรก